Werkzaamheden op locatie

31 oktober '22

Onlangs is er gestart met werkzaamheden op de locatie. Afgelopen week is begonnen met asbestsanering en het leeghalen van meubilair uit het gebouw. Benieuwd wat er de komende periode gaat gebeuren? Lees snel verder. 

Graven van proefsleuven

Het graven van de proefsleuven heeft wat vertraging opgelopen, maar zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. Via deze proefsleuven kunnen we achterhalen hoe de bestaande kabels en leidingen rondom het plangebied lopen en hoe die liggen ten opzichte van het nieuwe gebouw.

Sloop werkzaamheden binnenzijde gebouw

De voorbereidingen op de sloop van het gebouw zijn al ver gevorderd. De sloopaanvraag is ingediend bij de gemeente en de laatste afstemming met de sloper vindt plaats. We verwachten dat de goedkeuring vanuit gemeente op de sloop niet lang meer op zich laat wachten. Naar verwachting wordt vanaf medio november gestart met sloop- en stripwerk aan de binnenzijde van het gebouw en aansluitend wordt het pand zelf gesloopt.

Wanneer start de verkoop? Planning
Ontdek de locatie Meer over de Spoorzone