Stand van zaken ontwikkeling

29 november '22

De ontwikkeling van De Burgemeester is in volle gang. Hoewel er nog veel stappen te zetten zijn, willen we je de huidige stand van zaken niet onthouden. Kijk je even mee in de keuken?

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het totale gebouw van De Burgemeester strekt zich straks uit langs de Burgemeester Brokxlaan en sluit aan op het gevelbeeld in de Spoorzone, maar krijgt wel een eigentijds karakter. Op de kruising met de Besterdring komt een hoge toren. Deze vormt straks samen met de nieuwbouw ter plaatse van de Koepelhal de entree van de Spoorzone.


Aan de Wagenstraat komt een lage toren die aansluit op de toekomstige nieuwbouw die ernaast wordt gerealiseerd. Ook sluit deze aan op de tegenover gelegen nieuwbouw van het YPC. De hoge en de lage toren worden met elkaar verbonden door een middendeel waarin door diverse sprongen (‘zaagtand’) een afwisselend gevelbeeld ontstaat. Deze gevelsprongen zoeken ook verbinding met de dakvorm van de bebouwing aan de overzijde van de Burg. Brokxlaan.

Let op: onderstaande schetsen zijn concepten.

De Burgemeester schets
De Burgemeester schets
De Burgemeester schets
image alt

Huidige stand van zaken

De afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals asbestinventarisatie en een quickscan naar flora en fauna op locatie. Onlangs is tevens het bouwteam voor De Burgemeester opgestart. De resultaten van hun inbreng worden afgestemd met het projectteam van de gemeente Tilburg. In dit bouwteam wordt het gebouw verder ontworpen op gebied van gebouwindeling en plattegrond tot ontwerp, constructies en installaties. Ook worden er proefsleuven gegraven om vast te stellen hoe de kabels en leidingen rondom het gebouw lopen zodat we weten waar we rekening mee dienen te houden. Tenslotte zijn de voorbereidingen op de uiteindelijke sloop van het gebouw in volle gang.

De sloop van het Blauwe Gebouw

Het huidige gebouw is onveilig waardoor het veel overlast voor de omgeving met zich meebrengt. Om die reden is besloten om de sloop van het gebouw tot de begane grondvloer op te starten. In het voorjaar is uitvraag gedaan bij verschillende sloopbedrijven en afgelopen zomer is een partij gekozen: Gubbels Sloop en Asbestsanering. Na de zomervakantie van 2022 zijn de sloopvoorbereidingen opgestart.

Sloopvoorbereiding

De sloopmelding is inmiddels door de gemeente akkoord bevonden. We zijn alleen nog in afwachting van goedkeuring op een tijdelijke in-/ en uitrit aan de Burg. Brokxlaan voor het verkeer tijdens de werkzaamheden.

Het sloopbedrijf heeft het werkterrein inmiddels afgezet en de “bouwplaats” ingericht. Allereerst zal de rotzooi uit het gebouw worden leeggeruimd. Daarna wordt gestart met asbestsanering en aansluitend vindt de sloop van het pand zelf plaats. Naar verwachting neemt het totale sloopproces tot medio maart 2023 in beslag.

Sloopwerkzaamheden Blauwe Gebouw
Sloopwerkzaamheden Blauwe Gebouw
Sloopwerkzaamheden Blauwe Gebouw
Wanneer start de verkoop? Planning
Ontdek de locatie Meer over de Spoorzone