De status van de plannen

5 september '22

Het oude UWV-gebouw in Tilburg zal na jarenlange leegstand plaats gaan maken voor een nieuwbouw appartementengebouw. Benieuwd naar de status van de plannen en wat er de komende periode op de planning staat? 

Ontwerp, Planteam en Kwaliteitsteam

Na verwerving van de locatie hebben wij kennis gemaakt met het Planteam, bestaand uit een aantal omwonenden. Aan de hand van een eerste schets hebben we met dit team gesproken over de plannen. Vervolgens zijn we met het Kwaliteitsteam van de gemeente Tilburg en de architect in overleg gegaan over de stedenbouwkundige verschijningsvorm van het nieuwe appartementencomplex. Na een intensief traject van ca. 1,5 jaar, waarbij de nadruk vooral heeft gelegen op de presentatie van het gebouw aan de Burgemeester Brokxlaan en de aansluiting ervan op de openbare ruimte, heeft het Kwaliteitsteam eind maart goedkeuring gegeven op het hoofdontwerp. Aan de achterzijde van het gebouw en de afspraken die met de buurt zijn gemaakt is niets aangepast.

Na de goedkeuring eind maart 2021 zijn we gestart met het verder uitwerken van het ontwerp op architectonisch niveau. We verwachten binnenkort het voorlopige ontwerp aan het Planteam omwonenden en de Omgevingscommissie te kunnen presenteren. Na de beoordeling door de Omgevingscommissie kan het ontwerp vervolgens nader uitgewerkt worden.

De Burgemeester schets
De Burgemeester schets
De Burgemeester schets

Het Blauwe Gebouw wordt "De Burgemeester"

Onlangs is er een nieuwe naam voor het nieuwbouwplan gekozen: “De Burgemeester”. Hiermee verwijzen we naar oud-burgemeester Gerrit Brokx en daarmee ook de Burgemeester Brokxlaan waaraan het pand ligt. Op deze website is de eerste informatie over het nieuwe plan te vinden en ook kun je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Het komende half jaar zullen we de plannen nader uitwerken, waarna we naar verwachting in de zomer van 2023 in verkoop kunnen.

image alt

Werkzaamheden op locatie

Ter voorbereiding op de ontwerpwerkzaamheden worden binnenkort rondom de locatie diverse proefsleuven gegraven. Via deze proefsleuven kunnen we achterhalen hoe de bestaande kabels en leidingen rondom het plangebied lopen en hoe die zich verhouden tot het nieuwe gebouw.

Omdat het huidige vervallen en leegstaande pand voor veel overlast en een onveilige situatie zorgt, hebben we besloten het pand te gaan slopen. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor zijn opgestart en we verwachten het huidige pand binnenkort daadwerkelijk te kunnen slopen.

Op de hoogte blijven?

De komende maanden houden we je met digitale nieuwsbrieven op de hoogte over de planning en voortgang van de (sloop)werkzaamheden en de stand van zaken rondom het ontwerp van het nieuwe gebouw. Schrijf je onderaan de pagina in voor de nieuwsbrief en mis niets!

Wanneer start de verkoop? Planning
Ontdek de locatie Meer over de Spoorzone